مطلب کامپیوتری tag:http://rikadl.ir 2018-08-18T12:20:47+01:00 mihanblog.com شرایط دلالان بیمه چیست ؟ 2018-08-16T07:10:36+01:00 2018-08-16T07:10:36+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/59 محسن فرپای در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون تجارت و در ضمن بیان مجموعه ای از فعالیت های خدماتی به عنوان اعمال تجاری اصلی یا ذاتی از دلالی و برخی از انواع آن ذکری به میان آمده است. سپس در باب ششم قانون تجارت مسائل مربوط به دلالی در بیست و دو ماده و طی سه فصل و از ماده ( 335 ) به بعد مورد بحث قرار گرفته است.در اولین ماده از فصل اول باب ششم قانون تجارت، دلال چنین تعریف شده است : " دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معامله شده و یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون تجارت و در ضمن بیان مجموعه ای از فعالیت های خدماتی به عنوان اعمال تجاری اصلی یا ذاتی از دلالی و برخی از انواع آن ذکری به میان آمده است. سپس در باب ششم قانون تجارت مسائل مربوط به دلالی در بیست و دو ماده و طی سه فصل و از ماده ( 335 ) به بعد مورد بحث قرار گرفته است.
در اولین ماده از فصل اول باب ششم قانون تجارت، دلال چنین تعریف شده است : " دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معامله شده و یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ".
ویژگی های شغل دلالی عبارت است از :
- دلال تاجر است.
- انجام امر دلالی بر اساس قرارداد فی مابین دلال و اشخاصی که دلال واسطه معامله آنان می باشد.
در ماده ( 7 ) قانون راجع به دلالان ( مصوب هفتم اسفند ماه سال 1317 ) و ضمن بیان هزینه های مترتب بر حق صدور پروانه دلالی در قسمت آخر این ماده قانون، ذکر می شود که : " ... تصدی به هر یک از این سه نوع دلالی ... " که در واقع بیان انواع دلالی به حساب می آید و بر آن اساس انواع دلالی عبارتست از :
1- دلالی معاملات ملکی
2- دلالی معاملات تجاری
3- دلالی معاملات خواروبار و سایر امور شهری
به استناد برخی از قوانین و یا آیین نامه های اجرایی سایر قوانین ، حداقل با دو نوع دلالی دیگر رو به رو هستیم . هر چند که در عمل و بر اساس نوع مهارت اکتسابی، دلالی رشته های شغلی متعددی را شامل می گردد. این دو نوع دیگر دلالی عبارتند از :
1- دلالان بورس با عنوان کارگزاران بورس
2- دلالان بیمه . موضوع قسمتی از مواد ( 66 ) ، ( 67 ) و ( 68 ) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ( مصوب 30 / 3/ 1350  )
تعریف دلالان بیمه با عنوان دلالان رسمی بیمه در ماده ( 1 ) آیین نامه شماره ( 6 ) مصوب شورای عالی بیمه ( 24 / 2/ 1352 ) چنین بیان شده است : " دلال رسمی بیمه شخصی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغا او عرضه بیمه باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد ".
در ماده ( 2 ) آیین نامه مذکور قید شده است که دلال رسمی بیمه ، بازرگان شناخته می شود و باید طبق قوانین و مقررات جاری، معاملات خود را در دفاتر قانونی ثبت نماید.
در ماده ( 2 ) قانون راجع به دلالان ( مصوب هفتم اسفند سال 1317 ) شرایط اشخاص حقیقی که مبادرت به امر دلالی می نمایند و یا به نمایندگی اشخاص حقوقی این امر را به انجام می رسانند، عبارت است از :
1) داشتن 25 سال سن
2) انجام خدمت نظام وظیفه و یا داشتن معافیت
3) تابعیت ایران
4) داشتن گواهینامه دیپلم ابتدایی ( پایان تحصیلات دوره آموزش ابتدایی )
5) داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که دلالی آن را بر عهده می گیرند.
6) عدم شهرت به نادرستی
7) نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت، ورشکستگی به تقصیر ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت به گواهی مراجع ذیصلاح
8) دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه
شرایط دلالان رسمی بیمه نیز به استناد ماده ( 7 ) آیین نامه شماره ( 6 ) مصوب شورای عالی بیمه جز در مورد تحصیلات که میزان تحصیلات مورد نیاز را دیپلم متوسط قید نموده است، همان شرایط مندرج در ماده ( 2 ) قانون راجع به دلالان می باشد.
در ماده ( 12 ) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار نیز شرایط کارگزاران بورس با شرایط دلال مندرج در قانون راجع به دلالان ، داشتن گواهی سابقه کار است که در مورد دلالان رسمی رسمی بیمه شش ماه و در مورد کارگزارن بورس سه سال سابقه کار ضروری می باشد.  ]]>
تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری در چیست ؟ 2018-08-16T07:09:53+01:00 2018-08-16T07:09:53+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/58 محسن فرپای اغلب تجار برای شناساندن تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت خود اسم یا عنوانی انتخاب می کنند و تحت آن اسم یا عنوان فعالیت یا تجارت می کنند و اغلب این اسم یا عنوان حاکی از شهرت تاجر است که او را تحت آن عنوان یا اسم معرفی و مشهور می کند. این عنوان یا اسم ممکن است اسم شخص تاجر یا نام خانوادگی او مثل ( آدامس = Adams ) یا یک اسم فانتزی ( تقننی ) مانند مانتواتم باشد.اسم تجاری دارای اهمیت بسیاری است، به طوری که در مبادلات و فروش کالا اغلب تعیین کننده است، زیرا تجارت خانه ای که سالیان دراز با نام مخصوصی با صحت اغلب تجار برای شناساندن تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت خود اسم یا عنوانی انتخاب می کنند و تحت آن اسم یا عنوان فعالیت یا تجارت می کنند و اغلب این اسم یا عنوان حاکی از شهرت تاجر است که او را تحت آن عنوان یا اسم معرفی و مشهور می کند. این عنوان یا اسم ممکن است اسم شخص تاجر یا نام خانوادگی او مثل ( آدامس = Adams ) یا یک اسم فانتزی ( تقننی ) مانند مانتواتم باشد.
اسم تجاری دارای اهمیت بسیاری است، به طوری که در مبادلات و فروش کالا اغلب تعیین کننده است، زیرا تجارت خانه ای که سالیان دراز با نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و بین مردم اعتبار پیدا کرده است، شخص دیگری مجاز نیست نام آن را اختیار کرده و از محصول دسترنج و زحمت آن استفاده نماید.
البته به موجب ماده 578 قانون تجارت انتخاب اسم تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید. لذا قانون در صورتی از اسم تجاری حمایت می کند که به ثبت داده شده باشد.
در ماده 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند، ولو اینکه اسم تجاری ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

    شرایط ثبت اسم تجاری

1. اسم تجاری می تواند اسم تاجر باشد مثل تجارت خانه شبنم
2. صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند، مثلاَ تجارت خانه محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.
3. اسم تجاری قابل انتقال است. در ماده 579 قانون تجارت آمده است ، " اسم تجاری قابل انتقال است". از بیان قانون که برای انتقال اسم تجاری، ثبت آن را قید نکرده است، می توان نتیجه گرفت که اسم تجاری ثبت نشده نیز قابل انتقال می باشد.انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت.
تاجر می تواند حق استفاده از نام تجارت خانه خود را بفروشد و به دیگران انتقال دهد. همچنین وراث تاجر می توانند از اسم تجاری او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
4. مدت اعتبار ثبت اسم تجاری در وزارت دادگستری پنج سال است و بعد از هر پنج سال مجدداَ باید ثبت آن تجدید شود.
در شرکت های تجاری اسم تجاری با اسم شرکت یکی است. فایده اسم یا عنوان تجاری این است که دیگران نمی توانند از شهرت آن نام و اجناس تجاری که تحت آن نام به بازار عرضه می شود برای خود انتخاب کنند یا در روی کالاهای خود نام را ثبت و مشتریان را به اشتباه بیاندازند. نام تجاری قابل فروش و انتقال است. هیچ کس نمی تواند در آن محل نام بازرگانان دیگری را ، نام تجاری خود قرار دهد اگر چه نام تجاری ثبت شده، با نام خانوادگی او یکی باشد. مدت اعتبار ثبت اسم تجاری پنج سال است که با انقضای آن، ثبت مجدد آن امکان پذیر و قابل تجدید است.
اسم تجاری به طریق ذیل پایان می یابد:
از بین رفتن موسسه ای که اسم تجارتی تابع آن است ؛ ترک استعمال اسم تجاری و انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.

    تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری

تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری در این است که ثبت تجاری مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او، در صورتی که اسم تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند. وانگهی ثبت نام تاجر با فوت یا حجر وی تغییر می کند ولی اسم تجاری با بقا خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.
همان طور که گفته شد، به موجب ماده 576 قانون تجارت : " ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه { دادگستری } ثبت آن را الزامی کند. در این صورت است که ثبت " اسم تجاری " از جمله تکالیف بازرگانان خواهد بود.
شایان ذکر است، قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس"، معروف است می گوید:" نام تجاری، بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد،چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد یا نباشد". ]]>
چگونگی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما 2018-08-13T05:40:26+01:00 2018-08-13T05:40:26+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/57 محسن فرپای اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند.

هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
چگونه شروع کنید

رسیدگی به اختلافات کار، با تقدیم دادخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می‌شود. پس از ارایه دادخواست، دادخواست سریع ثبت می‌شود. برای نوشتن دادخواست باید دادخواست روی برگه‌های چاپی مخصوص باشد، به زبان فارسی نوشته شود. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، محل اقامت خواهان (کسی که قصد طرح دعوا دارد) باید نوشته شود. اگر خواهان کارگر باشد، شغل وی و میزان سابقه وی در کارگاه هم باید نوشته شود. هم چنین درج نام و نام خانوادگی خوانده و محل اقامت وی باید قید شود. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه اگر باز باشد، محل کارگاه اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. هم چنین در دادخواست باید موردی که خواسته دادخواست دهنده است نوشته شود. علاوه بر آن امضا یا اثر انگشت هم باید پای دادخواست باشد.

در صورتی که دادخواست توسط نماینده تام الاختیار داده می‌شود باید مشخصات نماینده هم روی دادخواست قید شود. هم چنین باید سندی که ثابت می‌کند که وی نماینده فرد دیگری است نیز ضمیمه دادخواست شود. بعد از ثبت دادخواست بر اساس تاریخ ثبت دادخواست، دعوا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر رسیدگی فوری به یک پرونده به تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری بود، به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نباید بین وقت رسیدگی و ابلاغ کمتر از سه روز زمان باشد.
ادامه دارد… ]]>
شرایط و تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به عام 2018-08-13T05:39:13+01:00 2018-08-13T05:39:13+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/56 محسن فرپای منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. مثل این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود و یا این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوفی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود.در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. در ذیل ، ضمن تعریف شرکت سهامی به بررسی این شرایط م منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. مثل این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود و یا این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوفی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. در ذیل ، ضمن تعریف شرکت سهامی به بررسی این شرایط می پردازیم.

    شرکت سهامی و انواع آن

به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود،ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد".بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

     شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

1- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص این امر را تصویب کند. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
2- سرمایه آن حداقل به میزانی که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است، یعنی 5 میلیون ریال برسد یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. در این افزایش سرمایه، مبلغ سهام جدید باید تماماَ در حین پذیره نویسی تادیه گردد. ( ماده 278 و 283 ل. ا. ق. ت )
3- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
4- اساسنامه آن با رعایت مقرراتی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد، تنظیم یا اصلاح گردد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )

    تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

1- شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک مذکور در ماده 279 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند.
2- مرجع ثبت شرکت ها مندرجات مدارک را با قانون تطبیق دهد و پس از آن تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد و همچنین در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی خواهد نمود. ( ماده 280 ل. ا. ق. ت )
3- اگر سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام ( یعنی پنج میلیون ریال ) کمتر باشد، شرکت سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد. ( ماده 281 ل. ا. ق. ت )
4- اگر به دلیل مذکور در بند قبل یا به هر دلیل دیگر شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید، بنابرمقررات پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام عرضه کند، یعنی مواد 173 الی 182 و ماده 184 ل. ا. ق. ت را باید رعایت کند.
5- اگر این سهام جدید تماماَ تادیه نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. ( ماده 283 ل. ا. ق. ت )
]]>
با موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر بیشتر آشنا شوید 2018-08-06T13:02:39+01:00 2018-08-06T13:02:39+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/55 محسن فرپای ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی خود متوقف شده یا عاجز مانده است. مشکلات اقتصادی ممکن است هر کس را با بحران روبرو کند و این امر در خصوص بازرگانان ممکن است زیاد رخ دهد. چه ، لازمه عملیات تجاری آن ها قبول مخاطرات اقتصادی است.مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ... " و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از ت

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی خود متوقف شده یا عاجز مانده است. مشکلات اقتصادی ممکن است هر کس را با بحران روبرو کند و این امر در خصوص بازرگانان ممکن است زیاد رخ دهد. چه ، لازمه عملیات تجاری آن ها قبول مخاطرات اقتصادی است.
مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ... " و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ."
با تامل در مطلب فوق، چنین استنباط می شود که میزان دارایی تاجر هر چه باشد، چه بیشتر و چه کمتر از دیون او، تا زمانی که وقفه در پرداخت دیونش حاصل نشده است نمی توان او را ورشکسته دانست. ولی اگر وقفه در پرداخت دیون او حاصل شود، حتی اگر سرمایه اش بیشتر از دیونش باشد می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.
پس اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او از قبیل نقدینگی ها یا اعتبار قابل استفاده او نزد بانک ها یا موسسات اعتباری ممکن نباشد، می توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد. چه با استفاده از وحدت ملاک ماده یک قانون اعسار که مقرر می دارد : " معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد " ، نیز می توان به همین نتیجه رسید.

انواع ورشکستگی :
گاهی توقف تاجر بر اثر دلایلی است که خارج از اراده اوست و گاهی ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد و نتایج آن ها به زیان طلبکاران است. از مورد اول در حقوق تجارت ورشکستگی به عادی و از موارد بعدی حسب مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب یاد می کنند. بنابراین
ورشکستگی را می توان به عادی، تقصیر و تقلب تقسیم کرد .

منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست ؟
ورشکستگی به تقصیر همان طوری که از نام آن پیداست در مواردی است که یا تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا معاملات و امور تجاری خود را طبق اصول تجاری انجام نداده است ، یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام کرده است. پس ورشکستگی به تقصیر معلول نامتعارف و تقصیر بازرگان است. به لحاظ اهمیت تقصیر گاهی قانون دادگاه را مکلف و گاهی مخیر به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است. اولی موارد اجباری و دومی موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر است.

    موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

در موارد ذیل به حکم ماده 542 قانون تجارت، دادگاه می تواند تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آن که عوض دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر تجاری نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط  بر آن که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

    موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

در موارد ذیل به حکم ماده 541 قانون تجارت، دادگاه ملزم است تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.
1- مخارج شخص یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مانند اقدام به استقراض یا صدور برات سازشی و غیره کند.
4- تاجر پس از توقف از ادای دیون و قروضی که برعهده دارد، یکی از سلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

]]>
امورات مالی شركت مسئولیت محدود - منع صدور سهام و وضعیت حساب‌های شركت 2018-07-31T05:42:51+01:00 2018-07-31T05:42:51+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/54 محسن فرپای همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آو همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.

نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.

مسئله 2: وضعیت حساب‌های شركت

الف) تنظیم حساب های شرکت

قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

ب) تصویب حسابها

دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.
]]>
تغییر انواع شرکت در قانون تجارت و لزوم ثبت آن 2018-07-31T05:41:03+01:00 2018-07-31T05:41:03+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/53 محسن فرپای تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود.در نتیجه بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم،شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند،مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند.شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد،بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفر
در ذیل رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل انواع شرکت را بررسی می کنیم.

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود
تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.
چنانچه در مطالب پیشین هم  گفتیم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید تماماَ پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.
لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود
علاوه بر مدارک یاد شده فوق تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه شرکت رسیده باشد.
2-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.
3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
4-در صورت لزوم ارائه فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء قدیم یا جدید
5-در صورتیکه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.
تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
هر چند که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی تجویز شده است ولی برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده.اما با توجه به مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است،تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و یا بالعکس با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است.
بنابراین علاوه بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط سهامداران تکمیل شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده است.
2-دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی
4-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
5-گواهی بانکی حداقل 35% سرمایه ثبت شده شرکت که نزد بانک تودیع شده باشد و در صورت غیر نقدی بودن سرمایه ارائه مدارک لازم بر طبق مراحل ذکر شده در ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص
6-فتوکپی شناسنامه بازرسان و در صورت لزوم کپی پایان خدمت آنان
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی


]]>
اسم شرکت مختلط 2018-07-31T05:38:09+01:00 2018-07-31T05:38:09+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/52 محسن فرپای اسم شرکتبه موجب ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم خاصی تشکیل می شود. قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند: «در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». در حقوق فعلی فرانسه، بیان نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را بیان کنند، مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند. مع ذلک، قید اینکه شرکت یک شرکت «مختلط غیر سهامی» است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.در حقوق ایران، قید نام ی اسم شرکت
به موجب ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم خاصی تشکیل می شود. قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند: «در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». در حقوق فعلی فرانسه، بیان نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را بیان کنند، مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند. مع ذلک، قید اینکه شرکت یک شرکت «مختلط غیر سهامی» است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
در حقوق ایران، قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود(ماده 143ق.ت). برعکس، لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.اسم شرکت
به موجب ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند: «در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». در حقوق فعلی فرانسه، قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند، مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند. مع ذلک، قید اینکه شرکت یک شرکت «مختلط غیر سهامی» است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
در حقوق ایران، قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود(ماده 143ق.ت). برعکس، لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند. ]]>
عواقب رعایت نكردن قواعد راجع به تشكیل شركت با مسئولیت محدود 2018-07-31T05:36:39+01:00 2018-07-31T05:36:39+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/51 محسن فرپای بطلان شرکتبطلان شرکت ممکن است سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد(ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان دلیلش، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع این نوع شرکتها نباشد. اینجا دربارۀ این دو نوع اسباب بطلان که ذاخل کلیات راجع شرکتها آنها را مطرح کردیم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط بحث دربارۀ بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای انجام رساندن این امر علل بطلا

بطلان شرکت

بطلان شرکت ممکن است سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد(ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان دلیلش، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع این نوع شرکتها نباشد. اینجا دربارۀ این دو نوع اسباب بطلان که ذاخل کلیات راجع شرکتها آنها را مطرح کردیم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط بحث دربارۀ بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را طور جداگانه بررسی می کنیم.

الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت، مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است:

علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که موجب آن شرکتنامه باید صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام چه میزان تقویم شده است. این عبارت،دارای این معناست که تقویم آورده های مالی باید تفکیک و نسبت هر شریک مشخص شود.

مسئله ای که مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی شرکتنامه منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ بطلان قرارداد شرکت است باید صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس، هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج این دو ماده، شرکت را نمی توان سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت

ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا مقابل اشخاص ثالث حق استناد این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. واقع، صورت وجود شرایط بطلان که مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.

نکته ای که اینجا باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. اول مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی شرکت اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ پاسخ این سؤال باید قائل تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه انتفای موضوع است.

مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت

قانون تجارت ایران، مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.

الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت

موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:

1-قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج ماده می شوند طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط مورد خاص آن قابل اعمال است؛ آن چنان که مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.

2-شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد آوردن حصه ای کرده، ولی تعهد خود عمل نکرده و نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن یک شرکت با مسئولیت محدود.

3-چون مسئولیت مدنی مندرج ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است سبب بطلان او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.

4-مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که هر یک از مسئولان یا تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، آنها ـ قدر سهمشان ـ مراجعه کند.

5-مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع خاطی را خواهد داشت.

6-مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.

ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی

گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت قیمتی که حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».

سؤال عمده ای که مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که آن آورده ها نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و عبارت دیگر، زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.

مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند دیگران مراجعه کند. البته این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.

مبلغی که شرکای مسئول، متعهد پرداخت آن اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما التفاوت قیمت واقعی و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.

مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت

ماده 115 قانون تجارت، برای حمایت از طلبکاران شرکت و طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. همه موارد مندرج این ماده، که سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده موضوع بحث مربوط اند که مورد آنها اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده تقسیم منافع مربوط می شود که تشکیل شرکت ارتباط ندارد و جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.

الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه

بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. علاوه اظهار بر خلاف واقع باید اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده مورد آنها اعمال نمی شود.

ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی

بند«ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی کار گرفتن وسایل متقلبانه صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که ارزیابی دخالت کرده اند.

]]>
اداره مالکیت صنعتی و وظایف آن 2018-07-31T05:26:25+01:00 2018-07-31T05:26:25+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/50 محسن فرپای مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع،علامت تجاری،طرح حهای صنعتی،مدل های مصرفی،اسرار تجاری،نشان جغرافیایی،مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی،به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع،علامت تجاری،طرح حهای صنعتی،مدل های مصرفی،اسرار تجاری،نشان جغرافیایی،مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.

امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی،به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.(مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات)
رواج علایم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.
در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید.آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در همین رابطه،اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره624/ 194000 -85/11/29سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد.به شرح ذیل است:
-اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط
-امضاء پیش نویس ها،آگهی ها،گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی
-رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه
-بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی
-طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.
-شرکت در کمیسیون ها،جلسات،سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.
-شرکت در کمیته های مشورتی و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها
-بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی
-نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی،ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم
-تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی
-اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی،تجدید،انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن
-اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد
-اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی
-تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری
-انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف
-تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط
-بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی
-انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد. ]]>
ساختار شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه 2018-07-31T05:25:04+01:00 2018-07-31T05:25:04+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/49 محسن فرپای حقوق دو کشور انگلستان و فرانسه با وجود نا همگونیهای بنیادین به لحاظ الزامات جامعه اروپایی در قالب دستور العملهای کمیته حقوقی ، هر روز به یکریگر نزریک تر می شود . اصلاحات در درون این دو نظام حقوقی با توجه به آنکه جزئیات مقررات شرکتهای تجاری در فرانسه به آیین نامه و در انگلستان با اندازه ای به اختیار وزیر تجارت و صنعت واگذار شده است ، در فصول کوتاه زمانی صورت می گیرد.
حقوق دو کشور انگلستان و فرانسه با وجود نا همگونیهای بنیادین به لحاظ الزامات جامعه اروپایی در قالب دستور العملهای کمیته حقوقی ، هر روز به یکریگر نزریک تر می شود . اصلاحات در درون این دو نظام حقوقی با توجه به آنکه جزئیات مقررات شرکتهای تجاری در فرانسه به آیین نامه و در انگلستان با اندازه ای به اختیار وزیر تجارت و صنعت واگذار شده است ، در فصول کوتاه زمانی صورت می گیرد. ]]>
چگونگی ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک 2018-07-31T05:22:36+01:00 2018-07-31T05:22:36+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/48 محسن فرپای ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک چگونه است؟ با توجه به عنوان مقاله در نظر داریم که اطلاعاتی در رابطه با چگونگی ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک به شما ارائه دهیم تا اگر تصمیم به انجام فعالیت در این زمینه را داشتید بتوانید بطور قانونی شرکت خود را به ثبت رسانید.تیرچه و بلوک در واقع جز مصالحی است که در ساخت و ساز ساختمان از آن استفاده می کنند بنابراین بسیاری از افراد می خواهند فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمایند.تیرچه چیست؟تیرچه در واقع قطعه ای است از جنس فولاد و بتن که با قراردادن بلوک ها در مابین آن یک ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک چگونه است؟ با توجه به عنوان مقاله در نظر داریم که اطلاعاتی در رابطه با چگونگی ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک به شما ارائه دهیم تا اگر تصمیم به انجام فعالیت در این زمینه را داشتید بتوانید بطور قانونی شرکت خود را به ثبت رسانید.
تیرچه و بلوک در واقع جز مصالحی است که در ساخت و ساز ساختمان از آن استفاده می کنند بنابراین بسیاری از افراد می خواهند فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمایند.

تیرچه چیست؟
تیرچه در واقع قطعه ای است از جنس فولاد و بتن که با قراردادن بلوک ها در مابین آن یک مقطع T شکل مناسبی را به وجود می آورد. یکی از رایجترین تیرچه ها که توسط مهندسین در ایران استفاده می شود تیرچه با خرپا می باشد که منظور از خرپا این است که این نوع تیرچه اغلب از میلگرد ساخته شده اند.
تیرچه ها را بطور کلی می توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود.
-تیرچه ‌بتنی صنعتی
-تیرچه‌ فندله سفالی صنعتی
-تیرچه‌ بتنی سنتی
-تیرچه‌ کرومیت یا فلزی
-تیرچه ‌پیش تنیده
-تیرچه ‌نیازیت
-تیرچه ‌فندوله سفالی سنتی

بلوک چیست؟
بلوک در واقع قطعه ای بتنی و یا سفالی به ابعاد ۲۵×۲۰× ۴۰ است که در بین تیرچه ها بعنوان قالب بندی قرار گرفته و توانایی تحمل هیچ بار سنگین را نخواهد داشت. وزن بلوک سفالی تقریبا ۷ تا ۱۰ کیلوگرم و وزن بلوک بتنی تقریبا ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم می باشد هر چقد وزن بلوک کم تر و سبک تر باشد بار مرده سقف کمتر و حمل آن برای کارگر آسان تر می شود بطور کلی جنس بلوک باید طوری باشد که با بتن دچار ترکیبات شیمیایی نشود در واقع بلوک ها نسل بعدی آجر محسوب می شود که معمولا از نظر اندازه نسبت به آجر بزرگ تر است. بنابراین بطور کلی بلوک ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
-بلوک سیمانی: این نوع بلوک ها از ماسه و سیمان درست شده اند که پس از مخلوط مواد اولیه در مقابل خورشید قرار می گیرند تا خشک شوند.
-بلوک سفالی: این نوع بلوک از خاک درست می شود که پس از مخلوط مواد اولیه در مقابل نور خورشید و یا کوره پخته می شود.
-بلوک هبلکس: این نوع بلوک ها از آهک، سیمان، سیلیس و پود آلمینویوم به وجود می آیند که پس از مخلوط مواد اولیه درون دستگاه اتو کلاوه بصورت توپر پخته می شود.
ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک به ۷ قالب زیر قابل ثبت می باشد که مهمترین آن شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص است که متقاضیان در ایران از این دو نوع قالب برای ثبت شرکت خود بسیار استفاده می کنند.
-ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک شرکت با مسئولیت محدود
-شرکت تعاونی
-شرکت تضامنی
-ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک شرکت مختلط سهامی
-شرکت غیر مختلط سهامی
-شرکت نسبی
-شرکت سهامی که به سهامی عام و خاص تقسیم شده است.

ثبت شرکت تولید تیرچه و بلوک با مسئولیت محدود
نوعی شرکت تجاری به حساب می آید که سرمایه به سهام تقسیم نشده و مسئولیت هر یک به مقدار سرمایه بستگی دارد اگر شرکت به ورشکستگی دچار شود شرکا موظفند فقط به اندازه سهام در شرکت هستند و مابقی به آن ها مربوط نمی شود.

مدارک شرکت با مسئولیت محدود
-ارائه اصل و کپی کارت ملی سهامداران که برابر اصل آن در دفاتر اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
-ارائه کپی و اصل شناسنامه کلیه شرکا و سهامداران
-تکمیل و ارائه دو نمونه از شرکتنامه که به امضا موسسین رسیده باشد.
-ارائه دو نمونه اساسنامه به همراه امضا موسسین
-ارائه دو نمونه از تقاضانامه شرکت بامسئولیت محدود
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در دو نسخه
-زمانی که فعالیتتان به مجود نیاز داشته باشد ارائه مجوز الزامیست.
-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه ی افرادی که در شرکت در حال فعالیت می باشند.
شرکت سهامی خاص چیست و چگونه تشکیل می شود؟
شرکت سهامی خاص نوعی شرکت بازرگانی است که سرمایه مورد نظر به سهام تبدیل شده و مسئولیت هر یک از شرکاء به مبلغ سهام بستگی دارد باید توجه داشته باشید که در شرکت سهامی خاص باید قبل و یا بعد از نام شرکت واژه سهامی خاص ذکر شود.

مدارک شرکت سهامی خاص:
-ارائه دو نمونه اساسنامه به هراه امضا موسسین
-ارائه دو نسخه از اظهارنامه سهامی خاص
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
-ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای موسسین، هیئت مدیره و سهامداران
-انتخاب بازرسین و مدیران و تایید مدیریت و بازرسی آن
-زمانیکه اشخاص حقوقی باشند ارائه آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی الزامیست
-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای کلیه افراد شرکت اعم از بازرسین، هیات مدیره و غیره از مراکز پلیس +۱۰
-ارائه پرداخت فیش ۴۰۰۰۰ ریال
-ارائه گواهی پرداخت ۳۵ در صد از سرمایه اولیه
-در صورتی که امور توسط وکیل صورت گیرد ارائه وکالتنامه الزامیست.
]]>
نکات اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود 2018-07-31T05:21:33+01:00 2018-07-31T05:21:33+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/47 محسن فرپای شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تش

شرکت با مسئولیت محدود
این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.

مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.

در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.

برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:

اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت، مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.

دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.

سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.

مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:

1-لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.

2-باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.

3-برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.

]]>
ساختار شرکت ها در حقوق انگلستان 2018-07-31T05:18:21+01:00 2018-07-31T05:18:21+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/45 محسن فرپای در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند . به موجب بند یک ماده قانون یاد شده:" شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مس در حقوق شرکتهای انگلستان ، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص بیان میشود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده درقانون شرکتهای 1985 ، مشارکتها را نیز در بر می گیرد . در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای جدای از مشارکتها به تعریف در می آوردند . به موجب بند یک ماده قانون یاد شده:
" شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت ، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید"
شرکتها را در حقوق انگلیس به چندصورت می توان دسته بندی نمود مهم ترین معیارهای تقسیم بندی عبارت اند از: شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای با مسئولیت نامحدود ، شرکتهای انتفاعی و شرکتهای غیر انتفاعی ، شرکتهای فهرست شده و فهرست نشده ، شرکتهای با مسئولیت محدود سهام و مسئولیت محدود به ضمانت به پرداخت و....
حقوقدانان دسته بندیهای دیگری برای شرکتها ذکر نموده اند. مهم ترین گروه بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکتهای ثبت شده مطابق قانون شرکتهای1985 و شرکتهای ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکتهای خرد هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است . کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65%از شرکتهای فعال گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آنها تنها دو سهامدار و 90% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند.

شرکتها در مفهوم خاص در ماده یکو به ویژه ماده سه قانون شرکتها بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام( سهام عام)
2- شرکت عاام دارای مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام .
3- شرکت خاص دارای با مسئولیت محدود به سهام ( سهامی خاص)
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام ( شرکت خاص با مسئولیت محدود)
5- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام ( شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6-شرکت با مسئولیت نا محدود دارای سهام ( شرکت سهامی دارای مسئولیت نا محدود)

در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آنکه ، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول ، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را ، اگر چنین تعهدی وجود دارد ، بپردازد . در حالی که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت ، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای اعم از نقد یا غیر نقد ، در شرکت نیست . بلکه ، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه ، وجود شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام ، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به موجب بند 4 ماده قانون شرکتها ی 1985 " از تاریخ 22 دسامبر 1980 ، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت با مسئولیت محدود ضمانت پرداخت دارای سهام تاسیس یا به آن تبدیل گردد." در نتیجه شرکتهای دارای سهام ، شرکتهایی هستند که سرمایه آنها پرداخت شده و عنوان شرکتهای سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت ، بیشتر با اهداف غیر تجاری مانند خیریه ، آموزشی و  حرفه ای تاسیس می شوند
سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکتها با مسئولیت نامحدود بر اساس ضمانت پرداخت است . در حقیقت در گروه بندی ششگانه بالا ، تنها یک مورد به شرکتها ی با مسئولیت نا محدود اختصاص داده شده است . مشخص نیست که با وصف مسئولیت نا محدود ، علت منع پیش بینی مسئولیت نا محدود با ضمانت پرداخت چیست . شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسئولیت نا محدود ویژگی شرکتهای بازرگانی یه شمار می رود. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان گونه که گفته شد ، به شکل نهاد ها یخیریه و آموزشگاهها و موسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
مفهوم دیگری از شرکتها که به عنوان مشارکتها خوانده می شوند از موضوعات قانون شرکتها1985 و قوانین شرکتها پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکتهای1890 و قانو مشارکتهای محدود1907 و قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند.
بر خلاف باور بیشتر حقوقدانان ایرانی  ، مشارکتها در حقوق انگلستان نهادی برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی به شمار نمی آید.
این نهاد در حقوق حقوق انگلستان از پیچیدگی های چندی برخوردار بوده و در گذر قانون گذاری دگرگونی های بنیادینی را شاهد بوده است ، به گونه ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور ، " مشارکت یک رابطه و نه سازمان با شخصیت حقوقی جدا تعریف شده است." در حقیقت " مسارکت ، بر خلاف شرکتهای خود نمی تواند بیش از آنچه که در پیمان زناشویی معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد ، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا  حتی طرف دعوی قرار گیرد هنگامی  که از مشارکت ( یا اغلب موسسه خواند میشود) سخن به میان می آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند"
مشارکتهای موضوع قانون 1907 وضعیتی بنیادین مشارکتهای مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند.در مشارکتهای سال 1907 ، همانند شرکتهای مختلط در حقوق ایران ، دو دسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می شود و دست  کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می گردد. شریک گروه دوم محدود به بآورده وی در مشارکت است . همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد . در غیر این صورت ، تامیزان سرمایه خارج شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی تواند د رمدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد . در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام شده خواهد بود.
یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت و نه شریک عمومی این گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد و گرنه مسئولیت همه شرکا از جمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شکرت نا محدود خواهد بود. این گونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند.
به موجب قواعد حقوق عرفی و بعدا مواد 716 و 717 قانو شرکتهای 1985 و نیز بند 2 ماده 4  قانون مشارکتها ی1907 شمار اعضای مشارکت نمی بایست از بیست شخص فراتر رود . لکن د رسال 2002مقررات مزبور حذف و در نتیجه محدودیت گفته شده بر طرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت سال 1890 و قانون مشارکتهای محدود1907 را نسخ نماید ، دگرگونیهای بنیادینی در مفهوم مشارکت در در پی آورد ، که با صل اولیه خود جز نام همسانی چشمگیر دیگری ندارد . به موجب بند5 ماده یک قانون سال 2000 ، مشارکتهای با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکتها خارج است . این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم ، مشارکتها ی مذکور در قانون مشارکتهای با مسئولیت محدود سال 2000 را د رنهاد شرکت نزریک می سازد:
نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملا از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیتهای مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.
در نتیجه ، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی گردند ، مگر آنکه به حکم بند(الف) 2 ماده 6 قانون مزبور ، چنین نمایندگی ای داشته باشند.
دومین ویژگی این دسته از مشارکتها ، مسئولیت محدود شرکا به آورده آنهاست. در حالی که مشارکت مشمول قانون مشارکتهای 1890 مسئولیت شرکا نا محدود و تضامنی است.
خصوصیت دیگر مشارکتهای قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است . طبق بند یک ماده 3 قانون بالا، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت ، شخص دست اندر کار در اداره ثبت مربوطه ، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می کند.
در برابر ، مشارکت های قانون مشارکتهای مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکتها و مانند دیگر مشارکتها را داراست ، که عبارت اند از شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم گیری داخلی ، در رابطه با ویژگی نخست باید یاد آور شد که در این مشارکتها ، بر خلاف شرکتهای تجاری ، به جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت از یک یک شرکا مالیات دریافت خواهد کردید . درخصوص شیوه تصمیم گیری نیز ، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها ، در مشارکتهای موضوع قانون سال 2000 نیز ، شرکا حق دخالت و تصمیم گیری در اداره امور دارند.
]]>
سایتهای برتر 2018-07-02T05:52:21+01:00 2018-07-02T05:52:21+01:00 tag:http://rikadl.ir/post/44 محسن فرپای adakit.iralmasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.iriranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.irgreencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir     &
adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

]]>